Конкурс за за длъжността младши експерт „Инфраструктура и инвестиционна политика“, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ ОБЯВЯВА   за длъжността младши експерт „Инфраструктура и инвестиционна политика“, Дирекция „Устройство на територията и инфраструктура“ …

сряда, 22.07.2020
Препис – извлечение на Протокол № 2/21.07.2020 г. за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността Директор на Детска градина „Радост“, гр. Сандански

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ № 2 / 21.07.2020 г. за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността …

сряда, 08.04.2020
Формуляр за окончателните резултати на кандидатите от проведения конкурс за длъжността Директор на дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”

ОБЩИНА САНДАНСКИ ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ от проведения конкурс за длъжността Директор на дирекция „Образование, култура, …

понеделник, 06.04.2020
Извлечение от Протокол № 3 за резултатите от проведения тест за длъжността Директор на дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”

ОБЩИНА САНДАНСКИ _____________________________________________ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 3 / 06.04.2020 г. за резултатите от проведения на 06.04.2020 г. …