вторник, 16.08.2016

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Сандански е внесена информация за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по приложение № 2 към чл. 6 от горната наредба…

Целия текст на съобщението може да изтеглите ТУК