вторник, 17.09.2013

Във връзка с изготвянето на Общинския план за развитие на община Сандански за периода 2014-2020 г. в частта му спорт и спортни дейности, община Сандански кани всички заинтересовани страни в това число представители на спортните клубове, спортни деятели, действащи и бивши спортисти, граждани и други на дискусия за развитието на спорта в община Сандански за периода 2014-2020 г. на 19 септември 2013 г.

/четвъртък/ от 17.30 ч. в Залата на Общински съвет – Сандански, находяща се на бул. „Свобода”14.