петък, 29.03.2013

 

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––

С Ъ О Б  Щ Е Н И Е

НА 18 АПРИЛ 2013 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 18.00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ, БУЛ. „СВОБОДА” № 14  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ОФК „ВИХРЕН” САНДАНСКИ

  

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. УЧРЕДЯВАНЕ НА ОФК „ВИХРЕН” САНДАНСКИ

2. ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

   

                                           _____________________________________________________________

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099; 0882/811999, факс: 0746/89055; 0882/811955;

www.www.sandanski.bg

e-mail: oba_sandanski@abv.bg