вторник, 01.10.2013

 

Община Сандански уведомява гражданите, че с изменението на Закона за устройство на територията, обнародвано в ДВ, бр.82/2012 година, в сила от 26.11.2012 година е удължен срока за заявяване на незаконно изградените строежи.

Крайният срок за подаване на заявленията е до 26.11.2013 година.

Заявления по образец се приемат в деловодството на Община Сандански.