сряда, 29.06.2016

Лого

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––––––––-

На 30.06.2016 г. /четвъртък/ от 11:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Сандански ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисия за защита от дискриминация – Кирил Рамов.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Регионалният представител на Комисията консултира граждани, които са били обект на дискриминационни действия в работата, на улицата , в училище, в общината, в здравното заведение,  в магазина, тези които се чувстват с нарушени права заради недостъпна архитектурна среда или редица други практики на дискриминация  и им оказва методическа помощ при подаване жалба.