понеделник, 15.04.2013

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

       По повод включването на община Сандански в инициативата „Да изчистим България за един ден” на 20 април 2013 г.  умоляваме жителите и участниците в почистването на Ж.К. „Спартак” да събират разделно отпадъците си с оглед улесняване на транспортирането и преработването им.

 

       Автомобилът на „РЕПАК” за разделно събиране ще бъде базиран в централната част на Ж.К. „Спартак”