вторник, 06.11.2018

Във връзка със Заявление с вх. №70 00 – 663/02.11.2018г. от „ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ – САНДАНСКИ“ ЕООД, гр. Сандански за изпълнението на монтажни работи – монтаж на слънчев бойлер с автокран,  информираме, че за времето между 11:00 ч. до 12: 00ч. на 07.11.2018 година ще бъде спряно движението от ул. “Башлийца“ и пресечката с ул. “Хан Аспарух“ в посока ул. “Скопие“.