сряда, 01.07.2020

Съобщение до всички собственици на земеделска земя и земеделски стопани

 

Областна дирекция „Земеделие“, град Благоевград уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че срокът за подаване на декрарации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г. е 31 юли 2020 г.

Декларацията по чл. 69 и заявлението по чл. 70 се подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите.

Земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37Б, може да се разпределя между ползвателите, като „Бели петна“.

ОД „Земеделие“ – Благоевград.