неделя, 09.12.2012

Във връзка с предстоящо произвеждане на национален референдум с въпрос:

„Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждането на нова ядрена централа?“ насрочен за 27.01.2013 г. с Указ №385/09.11.2012 г. на Президента на Република България…

Пълен текст на съощението