сряда, 04.01.2017

Предвид обстоятелството, че лицето не е открито на посочения адрес за кореспонденция, общинска администрация Сандански уведомява същото, като заинтересовано лице, че в общинска администрация град Сандански е постъпило заявление вх. № 94-С-1678/ 07.09.2016 г. за провеждане на процедура по обявяване и одобряване на ПУП.

Цялото съобщение може да бъде изтеглено ТУК