понеделник, 10.09.2018

Уважаеми земеделски стопани,

Уведомяваме ви, че в индивидуалната справка на страницата на ДФ „Земеделие“ е качена информация за установените застъпвания.

При наличие на застъпване заповядайте да получите уведомително писмо за двойно декларирани площи за кампания ДП 2018 в офисите на Отдел ПСМП на ОД на ДФ „Земеделие“ Благоевград.

Началник отдел ПСМП