вторник, 29.12.2015

На 04.01.2016 г. (Понеделник) отдел „Местни данъци и такси“ ще започне работа от 13.00 часа.