петък, 13.04.2018

Съобщение относно: Публично обявяване по заявление от Управителя на „ВАБИРОХ“ ЕООД  – с. Илинденци, община Струмяни за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект може да изтеглите: ТУК