вторник, 01.11.2016

В изпълнение на решение по т. 4 от Протокол № 7 от 21.10.2016 г. на Управителният съвет на Националния компенсационен жилищен фонд, Ви уведомяваме следното:

Целият текст може да изтеглите ТУК