понеделник, 09.09.2019

ОБЩИНА САНДАНСКИ

______________________________________

Във връзка със Заявление с вх.№ 70 00-671/02.09.2019г. за товаро- разтоварни дейности на обект: „Жилищна сграда в УПИ I, квартал 98, по плана на гр.Сандански“, собственост на „Ликсур“ЕООД, находящ се на ул.“Юри Гагарин“, уведомяваме жителите на община Сандански, че ще се извършват СМР през месец септември, което ще доведе до затрудняване на движението по улицата.

Дните, в които ще бъде затруднено движението са: 05.09.2019г., 09.09.2019г., 12.09.2019г., 19.09.2019г., 26.09.2019г. в часовете от 09:00 часа до 11:00 часа.