петък, 09.08.2019

Съобщение с № 15-АА/ 09.08.2019 г. за съставени Костативни актове по реда на чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ, може да бъде изтеглено ТУК.