сряда, 06.01.2021

Съобщение № 35-НН/06.01.2020 г. за съставени констативни актове за строеж „Плътна стена по южната граница на имот с идентификатор 65334.300.1734“ може да бъде изтеглено ТУК.