вторник, 11.06.2013

С настоящето съобщение се уведомяват всички родители /настойници/ на децата на 5 и 5 години, чието записване в предучилищни групи е задължително, че се прави проучване за желаещи да запишат децата си в обединено детско заведение с. Катунци.

Цялото съобщение може да прочетете ТУК