вторник, 12.03.2019

Съобщение № 51-КФ-I/ 12.03.2019 г. за съставен Констативен акт за строеж: „Слънцезащитни навеси – 2 бр“ може да бъде изтеглено ТУК.