сряда, 28.03.2018

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_________________________________________

Община Сандански уведомява, че започва кампания за подаване на заявления за закупуване на ритловици и стояща дървесина на корен, за лична употреба за жителите на гр. Сандански за календарната 2018 г. Заявленията се попълват в сградата на община Сандански. В списъците трябва да се впишат трите имена, постоянен адрес на не повече от един член на домакинството, както и количеството дървесина, което той има право да закупи. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да закупят за една календарна година, е до 10 кубически метра.

Крайният срок за подаване на заявленията е до 10.04.2018 г.

Заявленията се подават в сградата на община Сандански-Деловодство.

За повече информация тел. за контакт – 0882050182, етаж. 3, стая 309 в сградата на община Сандански.

Съобщението