четвъртък, 16.01.2020

Във връзка със Заявление с вх. № 94 00 – 210/16.01.2020г. от Крум Стоянов Крумов за изпълнението на строително-ремонтни работи на жилищна сграда Ви уведомяваме, че на 17.01.2020 година за времето между 09:00ч. до 13:00ч. ще бъде затруднено преминаването на МПС по ул.“Гоце Делчев“, гр.Сандански.