понеделник, 04.02.2013

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Във връзка с провеждането на Национален референдум, общинска администрация гр. Сандански уведомява всички членове на СИК, че изплащането на възнагражденията ще започне от 05.02.2013 г. /ВТОРНИК/ 10.00 ч. на касите на административен център за услуги /бул. „Свобода „ № 14/

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

САНДАНСКИ