понеделник, 14.01.2019

Съобщение с изх. № 9200-22/14.01.2019 г. за издадено Разрешение за строеж № 148/ 27.11.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.