сряда, 11.04.2018

Съобщение с изх. № 9200-219/10.04.2018 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 148, ал. 4 от ЗУТ за издадено Разрешение за строеж № 60/ 03.05.2016 г. от Главния архитект на община Сандански за строеж в м. „Нишан Таши“, град Сандански.

Съобщението може да бъде изтеглено: ТУК