вторник, 06.07.2021

Съобщение на осн. чл. 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби към ЗУТ за издадено разрешение за строеж може да бъде изтеглено ТУК.