четвъртък, 05.04.2018

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от АПК, и предвид обстоятелството, че лицата не са открити на посочения адрес за кореспонденция, Общинска администрация гр. Сандански уведомява заинтересовани лица с писмо изх. № 9200-210/ 04.04.2018 г., което може да бъде изтеглено ТУК.