вторник, 01.12.2015

  Община Сандански съобщава, че на

7 декември 2015 г. /понеделник/ от 09.00 ч. в залата на Общински съвет Сандански /бул. „Свобода” 14/ ще заседава комисията за разпределението на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд на основание Решение № 381/17.09.2015 г. на Общински съвет Сандански.