вторник, 11.10.2016

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ Общинска администрация гр. Сандански уведомява заинтересуваните лица, че е задвижена процедура за изменение на действащ ПУП – План за регулация

Съобщението е сканирано и може да бъде изтеглено ТУК