вторник, 25.10.2016

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Общинска администрация гр. Сандански уведомява:

Цялото съобщение е сканирано и може да бъде изтеглено ТУК