вторник, 05.03.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Общинска администрация гр. Сандански съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с изготвяне на Акт за допълване на кадастралния и регулационен план на с. Лиляново, общ. Сандански с нов имот пл. № 209, кв. 16 ще се проведе анкета на място от 10:00 ч. на 06.03.2019 г. за установяване на бивши собственици на имоти, ако има такива.

Присъствието на заинтересованите е желателно в точно определеното време и място!

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

Съобщението с изх. № 9200-128/ 27.02.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.