сряда, 31.10.2012

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с реконструкция на кръстовище бул. „Свобода” и път Е-79, ви уведомяваме, че в периода от 05.11.2012 г. до 15.11.2012 г. ще се извършват строително-ремонтни дейности във платното за вход-изход гр. Сандански посока гр. Петрич.

Община Сандански