понеделник, 17.12.2012

Кметът на община Сандански със Заповед А-105/ 17.12.2012 г.

ОПРЕДЕЛИ

Организационно технически екип за разлепване на избирателните списъци по секции на територията на гр. Сандански за предстоящия Национален референдум, насрочен за 27.01.2013 г. Разлепването в гр. Сандански трябва да бъде осъществено до 17.00 ч. на 17.12.2012 г.

Кметовете на кметства получиха избирателните списъци и ги разлепиха на 15.12.2012 г.