петък, 03.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със Заявление от Вх. № 9400-985 от 03.04.2020 година от Иван Тодоров Жбантов, уведомяваме жителите на град Сандански, че във връза с изпълнението на строителни дейности, ще бъде затворена част от улица „Башлийца“ в района на сградата на Почивно дело, между Кооперативния пазар и ул. „Марица“ град Сандански, на 06.04.2020 година /понеделник/ за времето от 08.00 ч. до 17.00 ч., което ще доведе до затрудняване на движението по улицата на хора и автомобили.

 

ОТ ОБЩИНАТА