вторник, 05.05.2020

С цел предотвратяване възникването и бързото разпространение на пожари, Община Сандански напомня за регламентираните в чл. 6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, забрани за палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха трева, което води до увреждане компонентите на околната среда.