понеделник, 08.02.2016

Община Сандански поставя началото на кампанията по заплащане на местните данъци и такси за настоящата 2016 година на 10 февруари /сряда/ 2016 г.

Всички данъчно задължени лица, които заплатят своите задължения  в пълен размер до 30 април ще се възползват от 5 % отстъпка.

Такса смет, данък сгради и данък на МПС гражданите могат да заплащат всеки работен ден на касите в сградата на Общинска администрация Сандански, намираща се на бул. „Свобода” № 14.       Важно за санданчани е да знаят, че местните данъци и такси могат да бъдат заплатени на две равни вноски в следните срокове – до 30 юни /първа вноска/ и до 31 октомври /втора вноска/. След изтичане на сроковете за погасяване на първа и втора вноска на незаплатилите  започват да текат лихви.

Няма промени в цените за 2016 година.