петък, 02.09.2016

 

Лого

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––––-

Във връзка с предписание изготвено от служители на Регионална здравна инспекция за предприемане на мерки за намаляване популацията на комарите в гр. Сандански, уведомяваме всички граждани да не допускат в дворовете си наличие на открити съдове пълни с вода, защото в тях се развиват ларви на комари.

Всички собственици на магазини, сервизи и др. работещи с автомобилни гуми, се задължават да съхраняват гумите в закрити помещения, защото при валежи събиращата се в тях дъждовна вода създава идеални условия за развитието на ларвите на комарите.