сряда, 13.11.2019

Разрешение за строеж №96/18.09.2019 г. в поземлен имот 65334.102.618 по КККР на гр.Сандански в местност „Чинар Куши“.

Може да бъде изтеглено ТУК