вторник, 20.11.2012

Кмета на община Сандански, обявява публично обсъждане на актуализацията на бюджета на община Сандански за 2012 година. Обсъждането ще се проведе на 26.11.2012 г. от 14:00 до 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Сандански, намираща се на бул. Свобода №14. Информация може да се получи в Общинска администрация – отдел „Финанси,бюджет и счетоводство” и Общински съвет – Сандански.