петък, 22.02.2013

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл. 14, т. 4 от            Закона за общинския дълг

 ОБЯВЯВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

за поемане на общински дълг от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ за реализацията на инвестиционен проект Изграждане на ЕКОКАМПУС – като начин за заздравяване на трансграничното обучение и практика в сферата на околната среда” финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България  (2007-2013)

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: осигуряването мостово финансиране на временен недостиг на средства необходими за финансиране на ДДС за плащания на допустими разходи на дайности по одобрен и в процес на реализация проект Изграждане на ЕКОКАМПУС – като начин за заздравяване на трансграничното обучение и практика в сферата на околната среда” финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България  (2007-2013)

СТОЙНОСТ: 415 856,66 лв.

 ВИД НА ДЪЛГА: Дългосрочен

 СРОК НА ДЪЛГА:  До 38 месеца

НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ: Чрез учредяване на залог върху собствените приходи по чл. 6.1 от ЗОБ и върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал.1, т.3 от ЗОБ.

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА:

Предмет – Изграждане на ЕКОКАМПУС – като начин за заздравяване на трансграничното обучение и практика в сферата на околната среда”

Стойност на договора за предоставяне на БФП – 3 196 870.00лв.

Начин на финансиране – 100 % безвъзмездна финансова помощ , съгласно Договор за безвъзмездна помощ  В2.11.05/14.03.2012 за предоставяне на БФП.

Общественото обсъждане ще се проведе на 27.02.2013 г., сряда, от 14,00 ч. в малката зала на Общинска администрация – Сандански в сградата на община Сандански, бул. „Свобода” №14, на втори етаж.

Заинтересованите лица могат да се запознаят предварително с проекта в Общинска администрация – Сандански, стая104,  всеки работен ден между 09,00 и 12,00 часа в периода от 22.02.2013 г. до 27.02.2013 г

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански