понеделник, 25.07.2016

СЪОБЩЕНИЕ

За назначаване на обществено-консултативен съвет за подпомагане на община Сандански при издаване на строителна забрана за времето, необходимо за създаване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на парк “Свети Врач”
Община Сандански уведомвява всички граждани, че със Заповед УТИ -69/22.07.2016 г. на Кмета на Община Сандански, издадена на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8, във връзка с ал.2 ЗМСМА, чл. 69, ал.1, т. 2 АПК, Решение № 182 от 21.04.2016 г., Решение № 201 от 26.05.2016 г. на Общински съвет Сандански и Заповед № УТИ-60/ 30.06.2016 г. на кмета на община Сандански, е назначен обществено-консултативен съвет за подпомагане на община Сандански при издаване на строителна забрана за времето, необходимо за създаване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на парк “Свети Врач” .
С текста на заповедта можете да се запознаете Тук