понеделник, 28.01.2013

Осигурен е достъп по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Сандански .

Целият текст тук:  Съобщение -1- Приложение 2