сряда, 02.07.2014

Изземване на наносни отложения от река Струма до 16000 куб.м годишно в землището на с.Плоски, община Сандански
и с.Палат,община Струмяни.

За повече информация ТУК