понеделник, 15.10.2012

СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА 2012 Г. ОБЩИНА САНДАНСКИ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ И ЗАПИСАНИ В СПИСЪЦИТЕ, ЧЕ ОБЩИНАТА Е НАПРАВИЛА ИСКАНЕ С ИЗХ. № 53-00-32/08.10.2012 Г. ДО ДГС – САНДАНСКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 5 КУБ. М. ДЪРВЕСИНА НА СЕМЕЙСТВО.

ОБЩИНА САНДАНСКИ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВА ОТ ДГС И НЕ ИЗДАВА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА /СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА/.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ, МОЛЯ ОБРЪЩАЙТЕ СЕ КЪМ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО -САНДАНСКИ.

ОБЩИНА САНДАНСКИ