сряда, 01.06.2016

Общинска администрация- Сандански съобщава, че предстои въвеждане на еднопосочно движение по следните улици в град Сандански:

Ул. „Пере Тошев” – срещу входа на Гимназия „Яне Сандански”

Ул. „Борис Сарафов” – улицата на лаборатория „Боди Мед”

Ул. „Охридска”- улицата на ресторант „Ривиера”.

По новия план за организация на движението ще бъде променена и посоката на движение по гореспоменатите улици, която по ул. „Борис Сарафов” ще е с влизане от ул. „Първи май” към бул. „Свобода”.

Движението по ул. „Охридска” ще бъде в обратна посока – с влизане от бул. „Свобода” и изход към ул. „Борис Сарафов”.  

Предстои промените в организацията на движението да бъдат означени с пътни знаци, а Общинска администрация Сандански призовава шофьорите да спазват направените промени с цел спокойното придвижване на всички участници в движението и предотвратяването на инциденти и пътно транспортни произшествия.