вторник, 18.12.2012

УВЕДОМЯВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ, ЧЕ ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАЕМИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ НА 27.12.2012 Г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ