вторник, 10.02.2015

Уважаеми съграждани,

Във връзка с получено писмо № 91-00-14 от 02.02.2015 г. на Министерството на регионалното развитие, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, относно проверка на данните на лица с настоящ адрес в чужбина, Ви уведомяваме, че справки за актуалността на адреса могат да се правят ежедневно в работни дни от 08:00 часа до 17:00 часа без прекъсване на гише „ГСР” („Гражданско състояние и регистрация”) в Административния център за услуги на гражданите в сградата на Общината, бул. „Свобода” №14.

 

 

Общинска администрация Сандански