петък, 27.09.2013

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ НОЩУВКИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

 

Уважаеми Хотелиери,

Във връзка с изискването на чл.116, ал.2 и ал.4 от новия Закон за туризма на интернет страницата на Министирството на икономиката и енергетиката са публикувани образците на регистъра за настанените туристи и справката – декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване.

Документите са публикувани на адрес: www.government.bg, сектор „Туризъм”, рубрика „Хотелиерство и рестьорантьорство”.

http://www.mi.government.bg/bg/themes/hotelierstvo-i-restorantyorstvo

Може да  подавате справката – декларация за броя на реализираните нощувки на следния адрес:

td@www.sandanski.bg

За допълнителна информация:

Й. Михайлова, стая 311, Община Сандански

Телефон :  0746/89 083