вторник, 07.04.2015

544

Община Сандански уведомява кандидатите за лични асистенти, подали документи за участие в проект „Нови възможности за грижа” да се явят на 14.04.2015 год.      / вторник / на интервю в залата на Общината.

Сутрин: от 09:00 часа до 12:00 часа;

След обяд: от 13:00 часа до 17:00 часа.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ