понеделник, 08.03.2021
Подаване на електронни заявления за Избори за народни представители на 4 април 2021 г.
Услуга
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.(по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
Завление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.(по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците)